Menu:


Dokumenta:


Škola:
Zakoni, pravilnici, planovi...

Preuzeti »

Razno:
Takmičenja, testovi, uputstva...

Preuzeti »


Porodin


   Radovi na izgradnji prve školske zgrade u Porodinu su započeli 1875. godine, a tri godine kasnije, 1878. godine, počinje školovanje dece u novoizgrađenoj školi. Ova zgrada je kasnije pretvorena u učiteljske stanove, a u ovu svrhu se koristi i danas. Školu su vodili sveštenici, a pohađala su je samo muška deca, raspoređena u dva razreda. Nekoliko godina kasnije, pridodati su treći i četvrti razred. Posle Drugog svetskog rata, od 1948. godine, Porodin je dobio osmorazrednu školu koja je postala obavezna za svu decu.

   Škola u Porodinu pripojena je školi u Žabarima 1969. godine. Od 1974. godine, školu u Porodinu počinju da pohađaju učenici iz Viteževa. Pre Drugog svetskog rata, škola je nosila ime „Sveti Sava“, a posle rata naziv je promenjen u „Vujica Kremenjak“. Danas je škola područno odeljenje Osnovne škole „Dude Jović“ u Žabarima.