Menu:


Dokumenta:


Škola:
Zakoni, pravilnici, planovi...

Preuzeti »

Razno:
Takmičenja, testovi, uputstva...

Preuzeti »


Matična škola


    Osnovna škola u Žabarima osnovana je 1856. godine. Zgradu i zemljište za školu poklonio je Isak Milošević, narodni poslanik i bivši žitelj Žabara.

    Zgrada prve Osnovne škole nalazila se gde je zgrada današnjeg zadružnog restorana, upravo gde je ranije bila opštinska zgrada.

    Pre otvaranja ove škole u Žabarima, deca su odlazila u Četereže i Kušiljevo. To su bila deca samo imućnijih roditelja. Tek 1899. godine izgrađene su dve školske zgrade koje su do 2008. godine bile u upotrebi.

    Pisani podaci o životu i radu škole u Žabarima uopšte ne postoje, pa prema tome nije ni poznat broj učenika niti se zna koji su učitelji bili na službi u Žabarima. Zna se samo ime prvog učitelja osnovne škole, a to je bio Milenko zvani „ Švaba“. Poreklom je iz Banata pa je zbog toga imao i takav nadimak.

    Ima dokumenata iz kojih se znaju imena učitelja koji su bili u Žabarima. Dokumenta su starijeg porekla. U vremenu od 1907-1908. pa sve do 1913-1914. u Žabarima su bili kao učitelji Ivan Aleksijević i Miljko Grujičić. Njihova imena nalaze se u zapisniku Oblasnog moravskog učiteljskog društva.

    Ivan Aleksijević vršio je dužnost upravitelja škole. Vreme u kome je on obavljao tu dužnost nije poznato jer ni o tome ne postoji nikakva dokumentacija.

    Iz zapisnika „ Moravskog oblasnig učiteljskog društva“ može se videti da su u prostorijama ove škole održavani sastanci ovog društva. Zabeleženo je da su održavani od 23. marta 1908. godine. Upravo taj datum je oznaka za šesti sastanak. Zapisnici ranijih sastanaka uopšte ne postoje. Oni su održavani svake godine i to po jedan mesečno. Poslednji sastanak održan je 5. decembra 1913. godine.

    Za vreme Prvog svetskog rata škola je i dalje radila. Učitelji su bili Bugari. O tome nema nikakvih dokumenata. Okupatorske vlasti spalile su sve školske knjige pa je tom prilikom svakako spaljena i upisnica što sada otežava da se zna tačana broj učenika. Iz pričanja građana u jednoj učionici učila su istovremeno po dva razreda. Devojčice su bile odvijene od dečaka.

   Do 2005. godine škola je bila kod crkve u Žabarima. Iste godine celokupna administracija, uprava i učenici škole prelaze u nove prostorije, na izlasku iz Žabara ka Svilajncu gde se i danas predano i sa entuzijazmom radi na osnovnom obrazovanju dece.