Menu:


Dokumenta:


Škola:
Zakoni, pravilnici, planovi...

Preuzeti »

Razno:
Takmičenja, testovi, uputstva...

Preuzeti »


Kočetin


   Prva školska zgrada u Kočetinu izgrađena je 1903. godine na mestu današnjeg Doma kulture, a škola je počela sa radom 1905. godine kada je iz zemunske livnice stiglo školsko zvono koje se danas nalazi na kočetinskom groblju na zvonari. Zatvorena je 1935. godine. Zbog klizišta škola se urušila, a nastava se do 1951. godine održavala u privatnoj kući sve do 1951. godine kada je sagrađena nova školska zgrada koja se i danas koristi. Prvi učitelj bio je Pavle Nikolić, rodom iz Vojvodine, a posle Prvog svetskog rata, učitelj je bio ruski emigrant Jevrem Peretertov. Škola u Kočetinu bila je samostalna do 1958. godine kada je integrisana sa školom u Brzohodu. Danas radi kao četvororazredna škola u sastavu osnovne škole „Dude Jović“ u Žabarima.