Menu:


Dokumenta:


Škola:
Zakoni, pravilnici, planovi...

Preuzeti »

Razno:
Takmičenja, testovi, uputstva...

Preuzeti »


Rukovodioci

   

Dejan Đurović, direktor

Tatjana Pajić, pomoćnik direktora

Želјko Vujčić, pomoćnik direktora

_

ŠKOLSKI ODBOR OŠ “Dude Jović“ Žabar

- Slavolјub Miloradović, predsednik – predstavnik zaposlenih

- Zorica Marković – predstavnik zaposlenih

- Sanja Golubović – predstavnik zaposlenih

- Zlatan Nestorović – predstavnik jedinice lokalne samouprave

- Nenad Radojković – predstavnik jedinice lokalne samouprave

- Zoran Petrović- predstavnik jedinice lokalne samouprave

- Velibor Pavlović – predstavnik roditelјa

- Jelena Nikolić – predstavnik roditelјa

- Julijana Spahić – predstavnik roditelјa

- Savet roditelјa škole čini po jedan predstavnik roditelјa učenika svakog odelјenja. Na početku školske godine na prvoj sednici vrši se izbor novih članova Saveta roditelјa. Savet roditelјa pre svega ima savetodavnu ulogu i svoj rad uređuje po Poslovniku saveta. Savet roditelјa svoje predloge, pitanja i stavove upućuje Školskom odboru, direktoru i stručnim organima ustanove.

- Predsednik Saveta roditelјa je Slađana Nestorović, zamenik predsednika Saveta roditelјa je Julijana Spahić .