Menu:


Dokumenta:


Škola:
Zakoni, pravilnici, planovi...

Preuzeti »

Razno:
Takmičenja, testovi, uputstva...

Preuzeti »


Arhiva

1919/21. godina

   Školska godina 1919/20. zabeležena je ponovo u zapisniku pomenutog društva. Nastavlja se zapisivanje sednica. Međutim, iz upisnica učenika žabarske Osnovne škole može se saznati tačan broj učenika koji su upisali i svršili razred. Te podatke nalazimo od 1919/20. godine pa dalje. Tako je u školskoj 1919/20. godini bilo upisano svega 160 učenika, a završilo je razred 120 učenika. Za ovu školsku godinu ne zna se da li je školski nadzornik vršio pregled rada u školi. Učitelj je bio Miljko Grujičić.

1920/21. godina

    Bilo je upisano 211 učenika, a svršilo je razred 172 učenika. Na službi su bili: Milica Rajičić, učiteljica, Božidar Jovanović, Radmila Jovićević. Školski nadzornik jedan put obišao školu.

1921/22. godina

    Bilo je upisano 171 učenik , nema podataka o broju učenika koji su razred završili. U školi je radila učiteljica Milica Rajičić i još Božidar Jovanović i Milica Antonijević. Školski nadzornik je dva puta obilazio školu.

1922/23. godina

    Ove školske godine upisano je 245 učenika,a razred je završilo 171 učenik. I u ovoj školskoj godini bilama je učiteljica Milica Rajičić,Božidar Jovanović, Nikola Aleksić, Nikola Kostić, Milica Vuksanović. Školski nadzornik je dolazio jedan put.

1923/24. godina

   Na početku školske godine upisano je 234 učenika, razred je završilo 173 učenika. U školi je radila učiteljica Milica Rajičić, Milena Živanović i učitelj Božidar Jovanović. Školski nadzornik je dolazio dva puta.

1940/41. godina

   Za ovu školsku godinu upisano je 151 učenik. Od toga razrede završavaju 106 učenika. Učitelji su bili: Mirko S. Mitrović, Danica Jevremović, Sotir Jevremović i Ljubica Mitrović. Školski nadzornik je obišao školu.

1941/42. godina

   Škola je radila za vreme okupacije. Tako je za početak škole bilo upisano 221 učenik, od toga je razrede završilo 179 učenika. U ovoj školskoj godini na dužnosti učitelja su bili Mirko S. Mitrović, Ljubica Mitrović, Petar Marković, Bosiljka Popović i Milan Barački. Školski nadzornik dva puta je obišao rad u školi.

1942/43. godina

Ove školske godine bilo je upisano 177 učenika. Od toga je razrede završilo 160 učenika. U ovoj školskoj godini u ovoj školi su radili: Petar Marković, Bosiljka Popović, Milan Barački i Mirko Mitrović, upravitelj škole. Školski nadzornik je dva puta posetio školu.

2001/2002. godina

   Školska godina je počela 01.09.2000. godine-petak i rađena je prva subotan po rasporedu za sredu prema školskom kalendaru.Sve pripreme su izvršene na vreme, škole su okrečene, drveni podovi ofarbani, nabavljen ogrev, knjige i planovi rada.
   Školski odbor je 18.09.2000. godine usvojio izveštaj o radu za prošlu školsku godinu i program rada za 2000/01.godinu. Nastavno osoblje je upoznato sa školskim kalendarom za 2000/01, izvršena je podela predmeta na nastavnike , razrednih starešinstava, aktiva i saopšten raspored časova i rešenja o 70-to časovnoj radnoj nedelji.
   Na početku školske godine upisano je 782 učenika. Na početku školske godine, školu je obišao školski nadzornik Đorđević Radiša i konstatovao da su pripreme za početak školske godine izvršene na vreme i nije dao ni jedan predlog mera.